Om oss
YSK AS ble opprettet i 2016. Flere av våre instruktører har holdt etterutdanningskurs siden oppstart av kursene. Vi har kontor og undervisningslokaler på Steinkjer, men tilbyr kurs på flere steder i norddelen av Trøndelag.

Vi er opptatt av å tilrettelegge kursene slik at hver enkelt kursdeltaker får riktig faglig kunnskap. Det å få riktig, faglig oppdatert, kunnskap er med på å skape trygghet og trivsel i det daglige arbeidet som yrkessjåfør.

På våre kurs får du teoretisk og praktisk oppfriskning og opplæring i sikker bruk av kjøretøy, konstruksjon og virkemåte.

Vi legger spesielt vekt på ulykkesberedskap og opptreden på et skadested i våre etterutdanningskurs. Vi benytter Namdal Førstehjelp og Redningsopplæring AS på samtlige etterutdanningskurs.