Vår kompetanse – din trygghet
Vi arrangerer etterutdanningskurs for yrkessjåfører flere steder i norddelen av Trøndelag.
YSK AS tilbyr etterutdanningskurs for yrkessjåfører som trenger å fornye yrkessjåførkompetansen sin.

Vi tilbyr etterutdanningskurs for godstransport eller persontransport. Kurset gjennomføres enten som etterutdanning godstransport med krav om førerrett kl. C1 / C, eller som etterutdanning persontransport med krav om førerrett kl. D1 / D.  I tillegg tilbyr vi 7 timer utvidelse for enten gods- eller persontransport.
Ved enkelte kurssteder tilbyr vi kombinert etterutdanning for gods- og persontransport.