Kursinformasjon
Etterutdanningskurset er på til sammen 35 timer og gjennomføres på 5 dager à 7 undervisningstimer.

Vi tilbyr etterutdanningskurs for godstransport eller persontransport. Kurset gjennomføres enten som etterutdanning godstransport med krav om førerrett kl. C1 / C, eller som etterutdanning persontransport med krav om førerrett kl. D1 / D.  I tillegg tilbyr vi 7 timer utvidelse for enten gods- eller persontransport.

Ved enkelte kurssteder tilbyr vi kombinert etterutdanning for gods- og persontransport med krav om førerrett kl. C1 / C eller førerrett både kl. C1 / C og D1 / D.


Fra 01.01.2020 er det endring av forskrift om etterutdanning for yrkessjåfører. Her er det viktig å merke seg følgende i modul 5, optimalkjøring. Gjelder kun godstransport:

«Kjøringen skal foregå med kjøretøy tilsvarende yrkessjåførens hovedkjøretøy»

Klasse C1 – aktuell totalvekt minst 6000 kg
Klasse C / CE – aktuell totalvekt minst 18 500 kg

Krav til gyldighet
Det er krav til gyldig førerrett for den førerkortklasse man går på kurs for. Dette ser man i kolonne 11 bak på førerkortet. Hvis man ikke har gyldig førerrett ved kursets start, vil man ikke kunne delta delta på kurset før førerkort er fornyet. Om yrkessjåførkompetansen (kode 95) er utløpt, kan man likevel delta på kurset.
Klikk deg inn i kurskalenderen for oversikt over kurs og påmelding